ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบวิหารพระนอน วัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม