ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม