ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED ปีที่ 2

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED ปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนุชิต จุรีเกษ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายละเอียด ที่มาของโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED และแนวทางในการดำเนินงานโครงการในปี 2561 ให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม