ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 โดยมี อาจารย์ ดร.พรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่โรงเรียนเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม