ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือจดหมายเหตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม