ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ในงานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ครั้งที่ 3 รักเธอประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ จำนวนมากกว่า 50 หน่วยงาน การเสวนาวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the musuem) และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมเป็นจำนวนมาก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม