ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิปฐมวัยจัดกิจกรรมทำบุญในวันพระ ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้เด็กๆ มีจิตสำนึก และปลูกฝังให้มีความเมตตากรุณา รู้จักแบ่งปัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม