ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อประดับเข็มตราพระราชลัญจกรติดหน้าอกด้านซ้ายเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหน้าที่สุดมิได้ มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา และมุ่งประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดีอันจะเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลและสถาบันการศึกษาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม