ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการรางวัลแนวปฎิบัติที่ดี ARU KM DAY ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการรางวัลแนวปฎิบัติที่ดี ARU KM DAY ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นประธานการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม