ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (143)/2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม