ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม