ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และฟังบรรยายสรุปการดำเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้การต้อนรับ เพื่อนำมาเป็น best practice วางแผนดำเนินการใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม