ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์

ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากครู และนักเรียนเป็นจำนวนมาก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม