ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 งานประกันคุณภาพได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) รวมถึงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน และได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม