ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู 5 ปี

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู 5 ปี ระหว่างผู้บริหารและประธานสาขาวิชา และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำทีมโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ประธานสาขาวิชา 10 สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรและบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสภา ชั้น9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทีมงานบริหารให้การต้อนรับ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม