ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมข้อมูลพื้นฐาน แนวทางการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำเสนอ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการที่จะจัดทำในปีงบประมาณ ปี 2562

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม