ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากรโดย อาจารย์ประนอม ศรีโกศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม