ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสนาสาธารณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 86 ปี รำลึกอภิวัฒน์สยาม: ความหวังบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 86 ปี รำลึกอภิวัฒน์สยาม: ความหวังบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยทางคณะได้เชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองมาเป็นวิทยากรร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ตัวแทนจาก “(พรรค) เกรียน” ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ตัวแทนจาก “(พรรค) อนาคตใหม่” คุณกรชนก แสนประเสริฐ ตัวแทนจาก “(พรรค) สามัญชน” และคุณวสุนัยน์ มีสมศักดิ์ ตัวแทนจาก “(พรรค) รวมใจไทย” ดำเนินรายการโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เรื่องพลเมืองประชาธิปไตยและการศึกษา จากตัวแทนพรรคการเมือง อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีการแสดงบทกวีและดนตรี ร่วมรำลึก 24 มิถุนายน 2475 โดย อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม