ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม