ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Institute of International Education (IIE)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Mr.Sinchai Lekwanitchakul Assessment Account Manager, Institute of International Education (IIE) เนื่องด้วย สถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) สนใจทำข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีความประสงค์ที่จะเป็นศูนย์ทดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) เป็นตัวแทนของ TOEFL ITP ในประเทศไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม