ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง พร้อมทั้งให้โอวาท ให้กำลังใจ เจิมหนังสือ และมอบใบประกาศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพจำนวน 158 คน ณ แดนการศึกษา เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายยุทธนา นาคเรืองศรีผู้บัญชาการเรือนจำฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม