ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา ให้แก่คณะจากมูลนิธิส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ (มบอศ.) ในโครงการสัญจรเสวนา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม