ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนาภาวะผู้นำและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บ้านแสนคราม หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาทราบถึงการสร้างภาวะผู้นำ สร้างความเข้มแข็งตามอัตลักษณ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2560 และ ปี 2561 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม