ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการสามารถควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานภาคสนาม และเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม