ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก ทายาทหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พร้อมด้วยคณะ เข้าหารือและเข้าชมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรีไทยศรทอง จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม