ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับ ม.ราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม

วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up Skill อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ณ คาวาลิคาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม