ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย (Toyo University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย (Toyo University) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตโย และคณะผู้ประสานงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม หมื่นจันทราช (ห้อง 43110) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม