ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปีใหม่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปีใหม่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน และให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประเพณีปีใหม่ญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และจับฉลากของขวัญปีใหม่ร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม