ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เปิดโลกชมรมนักศึกษา 65

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ชมรมนักศึกษาแต่ละชมรมได้แสดงผลงาน และรับสมัครสมาชิกชมรม โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล จากศิลปินวง yes indeed เพื่อสมทบทุนค่ายอาสา โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา #12” ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก และอุปการะ โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยชมรมกล้า ป๊ะ ล่ะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์อาสา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม