ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E Library เพื่อการอ่าน e-book

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E Library เพื่อการอ่าน e-book ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีคุณณัฏฐธน สุวิกกัย บริษัท คอนเทนต์มูฟ จำกัด (Content move) เป็นวิทยากรให้ความรู้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม