ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้ารับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล” ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทีม FMM ได้แก่ นายปฏิพัฒน์ อัศวสุวรรณ์ และนายชนะพล ทรัพย์พจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชื่อผลงาน “นี่แหละอยุธยา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบรางวัลโดยคลิปดังกล่าว จัดทำขึ้นจากการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา “การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล” โดยความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดขึ้น ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม