ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และถวายเป็นพุทธบูชา การตักบาตรเทโว มาจากคำเต็มว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ” เป็นการตักบาตร เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อครั้งออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หลังวันออกพรรษา เป็นวันที่ได้ร่วมกันตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า และยึดถือเป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม