ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเททองหล่อสำริดพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเททองหล่อสำริดพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ กล่าวบทกวี พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล อาจารย์ ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทย บรรเลงขลุยสรรเสริญพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล ณ บริเวณวัดบรมพุทธราราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม