ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาคนใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา สรุปรายชื่อนักศึกษา ปี 2562 ผู้ไม่ผ่านกิจกรรม และขอข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาจากคณะกรรมการ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาการขับรถย้อนศร เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม