ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานผ้าไตร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดงเหนือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย โดยได้รวมปัจจัยจากการทอดกฐินครั้งนี้ ถวายแก่วัดวังแดงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 1,112,991 บาท ซึ่งจะได้นำไปสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะภายในวัดอันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม