ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.มนวิภา ประชัญคดี ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ ดร.ณรงค์ มีฐานะ ดร.ดวงภัค ภัทรอัครกุล นางรจนา เพิ่มพูน และคณะ ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 300 หลังคาเรือน ณ ตำบลสำเภาล่ม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 บ้านคลองคูจาม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม