ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษา รุ่นปี 2562 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการช่วยเหลืออุทกภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือและนำไปจัดซื้อน้ำดื่มและยารักษาโรค เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 110 ครัวเรือน ณ ชุมชนวัดย่านอ่างทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม