ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง)

กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง) จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. ฟุตบอล (ชาย) 2. ฟุตซอล (ชาย/หญิง) 3. วอลเลย์บอล (ชาย) 4. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย/หญิง) 5. เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยวหญิง) 6. เปตอง (ชาย/หญิง) ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง ดังนี้ 1. ฟุตซอล (ชาย) 2. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) 3. เปตอง (คู่ชาย/คู่หญิง/เดี่ยวหญิง/ทีม 3 คน ชาย/ทีม 3 คนหญิง)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม