ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษาเพื่อศิษย์ครุกรุงเก่า

คณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษาเพื่อศิษย์ครุกรุงเก่า จัดตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ทั้ง 10 สาขาวิชา ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม