ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“ค่ายเยาวชนและครอบครัวภาคกลาง”

ระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนและครอบครัวภาคกลาง” จัดโดย ชมรม Hope Giver ร่วมกับคริสตจักรความหวัง เพื่ออบรมด้านจริยธรรม สันทนาการ พัฒนาเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จาก 16 จังหวัด ในภาคกลาง มีผู้ร่วมงาน 700 คน และมีการจัดค่ายเด็ก และเยาวชน ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 80 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาจากชมรม Hope Giver และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม