ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในประเด็น มาตรการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ ด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล และด้านการแสดง ทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม