ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวดการประดิษฐ์โคมแขวน ประเภทโคมหวด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดการประดิษฐ์โคมแขวน ประเภทโคมหวด ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม และอาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ เป็นกรรมการการประกวด มีผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 5 ทีม ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศทีมตัวตึงคหกรรม วอศ.พระนครศรีอยุธยา จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมแดงเหลืองเรนเจอร์ จากโรงเรียนวัดเซิงหวาย 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสามสาว จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4. รางวัลชมเชย ทีมนารีมาลีร้อย และ ทีม 3 สหายสายสุด จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม