ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับและจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิกานต์ ผลเจริญ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากประเทศไทย จำนวน 14 คน จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศกัมพูชา ประเทศฮ่องกง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศปากีสถาน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศศรีลังกา จำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำกระทง และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมบรรเลงดนตรีไทยตลอดกิจกรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม