ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาเรื่อง “ไม่ไหวบอกไหว” (สายรุ้งจะเกิดขึ้นได้หลังพายุฝนสงบลง)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดงานสัมมนาเรื่อง “ไม่ไหวบอกไหว” (สายรุ้งจะเกิดขึ้นได้หลังพายุฝนสงบลง) เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาได้รับเกียรติจาก คุณเตชินท์ พลอยเพชร (DJ MATOOM) เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 - 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นปัญหาต่างๆ นำไปสู่แก้ปัญหาและรู้วิธีรับมือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งทางตรงทางอ้อม และ มองโลกในแง่บวก ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เดินแบบประกวดแฟชั่นโชว์ ในรายวิชาการตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหราในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม