ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาการโดย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา ณ ห้อง 116, 123, 124 และ 125 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม