ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับพระนิสิตหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับพระนิสิตหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม