ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยจัดการแสดงชุดรำกลองยาว บรรเลงดนตรีไทย วงมโหรีเครื่องสี ซึ่งประกอบด้วยซอสามสาย กระจับปี่ โทนรำมะนา และกรับพวง พร้อมขับร้อง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม