ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักทศนิยมดิวอี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักทศนิยมดิวอี้ โดยบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้คำแนะนำในการจัดหมวดหมู่หนังสือกับผู้ดูแลหนังสือห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา เพื่อให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม