ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสร้างเครือข่ายหัวข้อ “The Future of Health :Medical Technology for Sustainable Healthcare”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม เสวนาสร้างเครือข่าย หัวข้อ “The Future of Health :Medical Technology for Sustainable Healthcare” จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) จัดขึ้น ณ TU-Bualuang Mindscape ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา กรรมการผู้จัดการบริษัทเอฟไอทียู จำกัด รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด เป็นวิทยากร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม