ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหารือเกี่ยวกับการทำงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม